پیک گرام
عکس پروفایل خانه پرورش نخبگان فردا

پیج اینستاگرام خانه پرورش نخبگان فردا

آخرین عکس ها و فیلم هایی که nokhbegan.farda درج کرده است.

90 پست 1.1k دنبال کننده 504 دنبال شونده
Instagram
موسسه نخبگان فردا
 اگر فرزندتان از چیزی می هراسد(برای مثال٬از عنکبوت٬ارتفاع یا....)مسخره اش نکنید.یادتان باشد که ترس و تشویش او بیجا نیست.
 #نخبگان_فردا  #مغز_برتر  #مهارت_زندگی  #معماری_مغز  #کودک_شاد  #خانه_کودک  #خلاقیت  #خانواده  #مهارت  #تقویت_هوش_کودک  #علمی  #روانشناسی_خانواده  #هر_کودکی_یک_هنرمند_است
موسسه نخبگان فردا اگر فرزندتان از چیزی می هراسد(برای مثال٬از عنکبوت٬ارتفاع یا....)مسخره اش نکنید.یادتان باشد که ترس و تشویش او بیجا نیست. #نخبگان_فردا #مغز_برتر #مهارت_زندگی #معماری_مغز #کودک_شاد #خانه_کودک #خلاقیت #خانواده #مهارت #تقویت_هوش_کودک #علمی #روانشناسی_خانواده #هر_کودکی_یک_هنرمند_است
موسسه نخبگان فردا
 اگر فرزندتان از چیزی می هراسد(برای مثال٬از عنکبوت٬ارتفاع یا....)مسخره اش نکنید.یادتان باشد که ترس و تشویش او بیجا نیست.
 #نخبگان_فردا  #مغز_برتر  #مهارت_زندگی  #معماری_مغز  #کودک_شاد  #خانه_کودک  #خلاقیت  #خانواده  #مهارت  #تقویت_هوش_کودک  #علمی  #روانشناسی_خانواده  #هر_کودکی_یک_هنرمند_است
موسسه نخبگان فردا اگر فرزندتان از چیزی می هراسد(برای مثال٬از عنکبوت٬ارتفاع یا....)مسخره اش نکنید.یادتان باشد که ترس و تشویش او بیجا نیست. #نخبگان_فردا #مغز_برتر #مهارت_زندگی #معماری_مغز #کودک_شاد #خانه_کودک #خلاقیت #خانواده #مهارت #تقویت_هوش_کودک #علمی #روانشناسی_خانواده #هر_کودکی_یک_هنرمند_است
موسسه نخبگان فردا
 مراقب بروز نشانه های تنش وفشار روانی(خواب های آشفته٬رفتار غیر عادی وغیر منطقی وبد خلقی و.......)فرزندتان باشید.
 #نخبگان_فردا  #تقویت_هوش_کودک  #فرزند  #علمی  #روانشناسی_خانواده  #معماری_مغز _ #خلاقیت  #هوش
موسسه نخبگان فردا مراقب بروز نشانه های تنش وفشار روانی(خواب های آشفته٬رفتار غیر عادی وغیر منطقی وبد خلقی و.......)فرزندتان باشید. #نخبگان_فردا #تقویت_هوش_کودک #فرزند #علمی #روانشناسی_خانواده #معماری_مغز _ #خلاقیت #هوش
موسسه نخبگان فردا
 تفسیر نقاشی کودکان
 معنای حیوانات در نقاشی کودکان
 قورباغه:
 🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸
 دور از دسترس،مزاحم.
 
 
 #نخبگان_فردا  #مغز_برتر  #مهارت_زندگی  #معماری_مغز  #تقویت_هوش_کودک  #هر_کودکی_یک_هنرمند_است  #علمی  #روانشناسی  #نقاشی  #کودک_شاد  #کودک  #تقویت_هوش_کودک  #خانه_کودک  #خلاقیت
موسسه نخبگان فردا تفسیر نقاشی کودکان معنای حیوانات در نقاشی کودکان قورباغه: 🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸 دور از دسترس،مزاحم. #نخبگان_فردا #مغز_برتر #مهارت_زندگی #معماری_مغز #تقویت_هوش_کودک #هر_کودکی_یک_هنرمند_است #علمی #روانشناسی #نقاشی #کودک_شاد #کودک #تقویت_هوش_کودک #خانه_کودک #خلاقیت
موسسه نخبگان فردا
 تفسیر نقاشی کودکان
 معنای حیوانات در نقاشی کودکان
 قورباغه:
 🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸
 دور از دسترس،مزاحم.
 
 
 #نخبگان_فردا  #مغز_برتر  #مهارت_زندگی  #معماری_مغز  #تقویت_هوش_کودک  #هر_کودکی_یک_هنرمند_است  #علمی  #روانشناسی  #نقاشی  #کودک_شاد  #کودک  #تقویت_هوش_کودک  #خانه_کودک  #خلاقیت
موسسه نخبگان فردا تفسیر نقاشی کودکان معنای حیوانات در نقاشی کودکان قورباغه: 🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸🐸 دور از دسترس،مزاحم. #نخبگان_فردا #مغز_برتر #مهارت_زندگی #معماری_مغز #تقویت_هوش_کودک #هر_کودکی_یک_هنرمند_است #علمی #روانشناسی #نقاشی #کودک_شاد #کودک #تقویت_هوش_کودک #خانه_کودک #خلاقیت
موسسه نخبگان فردا
 وقتی فرزندتان «باشور و هیجان از چیزی برای شما تعریف می کند» با حوصله و دقت به او توجه کنید ازاین طریق می توانید بفهمید که فرزند شما به چه چیزهایی بیشتر علاقه دارد.
 #نخبگان_فردا  #علمی  #خلاقیت  #خانه_کودک  #کودک_شاد  #روانشناسی_خانواده  #فرزند  #هر_کودکی_یک_هنرمند_است  #خلاقیت  #تقویت_هوش_کودک  #مغز_برتر  #معماری_مغز
موسسه نخبگان فردا وقتی فرزندتان «باشور و هیجان از چیزی برای شما تعریف می کند» با حوصله و دقت به او توجه کنید ازاین طریق می توانید بفهمید که فرزند شما به چه چیزهایی بیشتر علاقه دارد. #نخبگان_فردا #علمی #خلاقیت #خانه_کودک #کودک_شاد #روانشناسی_خانواده #فرزند #هر_کودکی_یک_هنرمند_است #خلاقیت #تقویت_هوش_کودک #مغز_برتر #معماری_مغز
موسسه نخبگان فردا
 وقتی فرزندتان خردسال است٬هرکاری دارید کنار بگذارید٬ هرشب او را یه رختخوابش برده ٬نوازشش کنید و بخوابانید.
 #نخبگان_فردا  #روانشناسی_خانواده  #مهارت_زندگی  #مغز_برتر  #معماری_مغز  #مهارت_زندگی  #کودک_شاد  #خانه_کودک  #خلاقیت  #تقویت_هوش_کودک  #هر_کودکی_یک_هنرمند_است  #علمی  #کارگاه_آموزشی
موسسه نخبگان فردا وقتی فرزندتان خردسال است٬هرکاری دارید کنار بگذارید٬ هرشب او را یه رختخوابش برده ٬نوازشش کنید و بخوابانید. #نخبگان_فردا #روانشناسی_خانواده #مهارت_زندگی #مغز_برتر #معماری_مغز #مهارت_زندگی #کودک_شاد #خانه_کودک #خلاقیت #تقویت_هوش_کودک #هر_کودکی_یک_هنرمند_است #علمی #کارگاه_آموزشی
موسسه نخبگان فردا
 
 اضطراب جدایی کودکان
 به عنوان بخشی از تحول بهنجار،کودکان نه تنها یاد می گیرند که به والدین خود دلبستگی پیدا کنند بلکه همچنین یاد می گیرند که به افرادی نیز که عضو خانواده ی اصلی آن ها نیستند،اعتماد کنند.این یادگیری همیشه راحت نیست.تقریبا در سن نه ماهگی،نوزادان به تدریج تفاوت چهره های آشنا و ناآشنا را تشخیص می دهند.اضطراب غریبه به این دلیل به وجود می آید که ممکن است برای کودکان ترک کردن آغوش والد و رفتن به آغوش یک بزرگسال دیگر،دشوار باشد.با این حال به مرور زمان و با روبرویی مکرر،کودکان احساس راحتی بیشتر می کنند و می توانند به جامعه ی بزرگتر از خانواده ی خود نیز اعتماد کنند.
 #نخبگان_فردا  #مهارت_زندگی  #معماری_مغز  #تقویت_هوش_کودک  #علمی  #روانشناسی_خانواده  #هر_کودکی_یک_هنرمند_است  #خلاقیت  #خانه_کودک
موسسه نخبگان فردا اضطراب جدایی کودکان به عنوان بخشی از تحول بهنجار،کودکان نه تنها یاد می گیرند که به والدین خود دلبستگی پیدا کنند بلکه همچنین یاد می گیرند که به افرادی نیز که عضو خانواده ی اصلی آن ها نیستند،اعتماد کنند.این یادگیری همیشه راحت نیست.تقریبا در سن نه ماهگی،نوزادان به تدریج تفاوت چهره های آشنا و ناآشنا را تشخیص می دهند.اضطراب غریبه به این دلیل به وجود می آید که ممکن است برای کودکان ترک کردن آغوش والد و رفتن به آغوش یک بزرگسال دیگر،دشوار باشد.با این حال به مرور زمان و با روبرویی مکرر،کودکان احساس راحتی بیشتر می کنند و می توانند به جامعه ی بزرگتر از خانواده ی خود نیز اعتماد کنند. #نخبگان_فردا #مهارت_زندگی #معماری_مغز #تقویت_هوش_کودک #علمی #روانشناسی_خانواده #هر_کودکی_یک_هنرمند_است #خلاقیت #خانه_کودک