پیک گرام
عکس پروفایل porya

پیج اینستاگرام porya

آخرین عکس ها و فیلم هایی که porya8962 درج کرده است.

6 پست 812 دنبال کننده 215 دنبال شونده
Instagram
گذشته هایت را ببخش... زیرا آنان هچون  کفش های کودکیت نه تنها برایت کوچک اند بلکه تو را از برداشتن گام های بزرگ باز میدارند  به پایان فکر نکن... اندیشیدن به پایان هر چیز شیرینی حضورش را تلخ میکند... بگذار  پایان تو را غافلگیر کند 😊😊😊😊 #پاوه #نودشه #کورد #کوردستان #اهواز #جوانرود #سنندج #کرکوک #همدان #شاد #ناب #رفیق
گذشته هایت را ببخش... زیرا آنان هچون کفش های کودکیت نه تنها برایت کوچک اند بلکه تو را از برداشتن گام های بزرگ باز میدارند به پایان فکر نکن... اندیشیدن به پایان هر چیز شیرینی حضورش را تلخ میکند... بگذار پایان تو را غافلگیر کند 😊😊😊😊 #پاوه #نودشه #کورد #کوردستان #اهواز #جوانرود #سنندج #کرکوک #همدان #شاد #ناب #رفیق