پیک گرام
عکس پروفایل رادیو راک ایران ⓒ

پیج اینستاگرام رادیو راک ایران ⓒ

آخرین عکس ها و فیلم هایی که radiorock.ir درج کرده است.

2.3k پست 16.7k دنبال کننده 2 دنبال شونده
Instagram
دور دوم چالش هفت - ورس کروس ششمین ویدیو امتیاز دهید 👈از تا 👉 امتیازات بالاتر از ۷ محاسبه نخواهد شد  . برای بازدهی بیشتر ویدیوها دوستان خودتون رو زیر پست تگ کنید! .   . . ⬇ 🆔 ./ . . . . . #جز #بلوز #متال #راک #نوازنده #گیتار #گیتارالکتریک #گیتاریست #کنسرت #درامز #درامر #پیانو #پیانیست #بیس #باس #بیسیست #سولو #ویولن #راک_ایرانی #متال_ایرانی #راک_فارسی #متال_فارسی #گروه_راک #گروه_متال #رادیو #ایران #تهران #ایرانی #گروه_متال_ایرانی #گروه_راک_ایرانی
دور دوم چالش هفت - ورس کروس ششمین ویدیو امتیاز دهید 👈از تا 👉 امتیازات بالاتر از ۷ محاسبه نخواهد شد . برای بازدهی بیشتر ویدیوها دوستان خودتون رو زیر پست تگ کنید! . . . ⬇ 🆔 ./ . . . . . #جز #بلوز #متال #راک #نوازنده #گیتار #گیتارالکتریک #گیتاریست #کنسرت #درامز #درامر #پیانو #پیانیست #بیس #باس #بیسیست #سولو #ویولن #راک_ایرانی #متال_ایرانی #راک_فارسی #متال_فارسی #گروه_راک #گروه_متال #رادیو #ایران #تهران #ایرانی #گروه_متال_ایرانی #گروه_راک_ایرانی
دور دوم چالش هفت - ورس کروس پنجمین ویدیو . امتیاز دهید 👈از تا 👉 امتیازات بالاتر از ۷ محاسبه نخواهد شد  . برای بازدهی بیشتر ویدیوها دوستان خودتون رو زیر پست تگ کنید! .   . . ⬇ 🆔 ./ . . . . . #جز #بلوز #متال #راک #نوازنده #گیتار #گیتارالکتریک #گیتاریست #کنسرت #درامز #درامر #پیانو #پیانیست #بیس #باس #بیسیست #سولو #ویولن #راک_ایرانی #متال_ایرانی #راک_فارسی #متال_فارسی #گروه_راک #گروه_متال #رادیو #ایران #تهران #ایرانی #گروه_متال_ایرانی #گروه_راک_ایرانی
دور دوم چالش هفت - ورس کروس پنجمین ویدیو . امتیاز دهید 👈از تا 👉 امتیازات بالاتر از ۷ محاسبه نخواهد شد . برای بازدهی بیشتر ویدیوها دوستان خودتون رو زیر پست تگ کنید! . . . ⬇ 🆔 ./ . . . . . #جز #بلوز #متال #راک #نوازنده #گیتار #گیتارالکتریک #گیتاریست #کنسرت #درامز #درامر #پیانو #پیانیست #بیس #باس #بیسیست #سولو #ویولن #راک_ایرانی #متال_ایرانی #راک_فارسی #متال_فارسی #گروه_راک #گروه_متال #رادیو #ایران #تهران #ایرانی #گروه_متال_ایرانی #گروه_راک_ایرانی
دور دوم چالش هفت - ورس کروس پنجمین ویدیو . امتیاز دهید 👈از تا 👉 امتیازات بالاتر از ۷ محاسبه نخواهد شد  . برای بازدهی بیشتر ویدیوها دوستان خودتون رو زیر پست تگ کنید! .   . . ⬇ 🆔 ./ . . . . . #جز #بلوز #متال #راک #نوازنده #گیتار #گیتارالکتریک #گیتاریست #کنسرت #درامز #درامر #پیانو #پیانیست #بیس #باس #بیسیست #سولو #ویولن #راک_ایرانی #متال_ایرانی #راک_فارسی #متال_فارسی #گروه_راک #گروه_متال #رادیو #ایران #تهران #ایرانی #گروه_متال_ایرانی #گروه_راک_ایرانی
دور دوم چالش هفت - ورس کروس پنجمین ویدیو . امتیاز دهید 👈از تا 👉 امتیازات بالاتر از ۷ محاسبه نخواهد شد . برای بازدهی بیشتر ویدیوها دوستان خودتون رو زیر پست تگ کنید! . . . ⬇ 🆔 ./ . . . . . #جز #بلوز #متال #راک #نوازنده #گیتار #گیتارالکتریک #گیتاریست #کنسرت #درامز #درامر #پیانو #پیانیست #بیس #باس #بیسیست #سولو #ویولن #راک_ایرانی #متال_ایرانی #راک_فارسی #متال_فارسی #گروه_راک #گروه_متال #رادیو #ایران #تهران #ایرانی #گروه_متال_ایرانی #گروه_راک_ایرانی
دور دوم چالش هفت - ورس کروس چهارمین ویدیو  امتیاز دهید 👈از تا 👉 امتیازات بالاتر از ۷ محاسبه نخواهد شد  . برای بازدهی بیشتر ویدیوها دوستان خودتون رو زیر پست تگ کنید! .   . . ⬇ 🆔 ./ . . . . . #جز #بلوز #متال #راک #نوازنده #گیتار #گیتارالکتریک #گیتاریست #کنسرت #درامز #درامر #پیانو #پیانیست #بیس #باس #بیسیست #سولو #ویولن #راک_ایرانی #متال_ایرانی #راک_فارسی #متال_فارسی #گروه_راک #گروه_متال #رادیو #ایران #تهران #ایرانی #گروه_متال_ایرانی #گروه_راک_ایرانی
دور دوم چالش هفت - ورس کروس چهارمین ویدیو امتیاز دهید 👈از تا 👉 امتیازات بالاتر از ۷ محاسبه نخواهد شد . برای بازدهی بیشتر ویدیوها دوستان خودتون رو زیر پست تگ کنید! . . . ⬇ 🆔 ./ . . . . . #جز #بلوز #متال #راک #نوازنده #گیتار #گیتارالکتریک #گیتاریست #کنسرت #درامز #درامر #پیانو #پیانیست #بیس #باس #بیسیست #سولو #ویولن #راک_ایرانی #متال_ایرانی #راک_فارسی #متال_فارسی #گروه_راک #گروه_متال #رادیو #ایران #تهران #ایرانی #گروه_متال_ایرانی #گروه_راک_ایرانی
دور دوم چالش هفت - ورس کروس سومین ویدیو  امتیاز دهید 👈از تا 👉 امتیازات بالاتر از ۷ محاسبه نخواهد شد  . برای بازدهی بیشتر ویدیوها دوستان خودتون رو زیر پست تگ کنید! .   . . ⬇ 🆔 ./ . . . . . #جز #بلوز #متال #راک #نوازنده #گیتار #گیتارالکتریک #گیتاریست #کنسرت #درامز #درامر #پیانو #پیانیست #بیس #باس #بیسیست #سولو #ویولن #راک_ایرانی #متال_ایرانی #راک_فارسی #متال_فارسی #گروه_راک #گروه_متال #رادیو #ایران #تهران #ایرانی #گروه_متال_ایرانی #گروه_راک_ایرانی
دور دوم چالش هفت - ورس کروس سومین ویدیو امتیاز دهید 👈از تا 👉 امتیازات بالاتر از ۷ محاسبه نخواهد شد . برای بازدهی بیشتر ویدیوها دوستان خودتون رو زیر پست تگ کنید! . . . ⬇ 🆔 ./ . . . . . #جز #بلوز #متال #راک #نوازنده #گیتار #گیتارالکتریک #گیتاریست #کنسرت #درامز #درامر #پیانو #پیانیست #بیس #باس #بیسیست #سولو #ویولن #راک_ایرانی #متال_ایرانی #راک_فارسی #متال_فارسی #گروه_راک #گروه_متال #رادیو #ایران #تهران #ایرانی #گروه_متال_ایرانی #گروه_راک_ایرانی
دور دوم چالش هفت - ورس کروس سومین ویدیو  امتیاز دهید 👈از تا 👉 امتیازات بالاتر از ۷ محاسبه نخواهد شد  . برای بازدهی بیشتر ویدیوها دوستان خودتون رو زیر پست تگ کنید! .   . . ⬇ 🆔 ./ . . . . . #جز #بلوز #متال #راک #نوازنده #گیتار #گیتارالکتریک #گیتاریست #کنسرت #درامز #درامر #پیانو #پیانیست #بیس #باس #بیسیست #سولو #ویولن #راک_ایرانی #متال_ایرانی #راک_فارسی #متال_فارسی #گروه_راک #گروه_متال #رادیو #ایران #تهران #ایرانی #گروه_متال_ایرانی #گروه_راک_ایرانی
دور دوم چالش هفت - ورس کروس سومین ویدیو امتیاز دهید 👈از تا 👉 امتیازات بالاتر از ۷ محاسبه نخواهد شد . برای بازدهی بیشتر ویدیوها دوستان خودتون رو زیر پست تگ کنید! . . . ⬇ 🆔 ./ . . . . . #جز #بلوز #متال #راک #نوازنده #گیتار #گیتارالکتریک #گیتاریست #کنسرت #درامز #درامر #پیانو #پیانیست #بیس #باس #بیسیست #سولو #ویولن #راک_ایرانی #متال_ایرانی #راک_فارسی #متال_فارسی #گروه_راک #گروه_متال #رادیو #ایران #تهران #ایرانی #گروه_متال_ایرانی #گروه_راک_ایرانی
زیر این پست دوستاتونم منشن کنین که جوابگو باشن اطلاعاتی که تو این کپشن نوشته میشه تجربه ی نزدیک به سال فعالیتهای پیج، صحبت با اساتید ایرانی و خارجی که در ایران یا زندگی میکنن یا برای مستر کلاس چند صباحی رو تشریف آوردن دلیل قرمز بودن اخلاق در این عکس فقط قرمز بودن وضعیت اخلاقی جامعه موسیقی در ایرانه که بسیار دود آلوده و اگر تا چند وقت دیگه به این وضعیت ادامه دار باشه اتفاقات شدیدا ناگواری میفته که شاید هیچکس نتونه درک کنه اول یک تعریفی از هنرمند میکنیم بعد به وضعیت اخلاقیش میپردازیم وقتی کسی پا به عرصه هنر میگذاره یعنی انتخاب میکنه که من نمیخوام مثل مردم عادی باشم و میخوام اثر هنری خلق کنم و اسمم به عنوان این اثر در تاریخ دنیا ثبت بشه و مردم تا ابد از من به خوبی به عنوان یک هنرمند یاد کنند و بتوانم در جریان کائنات قرار بگیرم و انرژی های مثبت رو روی کاغذ یا صدا یا تصویر یا خاک و غیره در بیاورم و به فرهنگ و تمدن و مردمم افتخار کنم که به من احترام میگذارن و اثر منو میبینن یا گوش میدن و دوست دارم به فرهنگ جامعه خودم کمک کنم تا پیشرفتش روز افزون باشه و با افتخار بمیرم ...... به این کپشن دقت کنید و زیاد بخونید چون واقعا وضعیت قرمزه و باید تصمیم بگیریم درستش کنیم وگرنه اگر موسیقی رو ول کنیم و مانند مردم عادی زندگی کنیم بهتره چون این رسالت به جاهای بدی داره کشیده میشه استوری صبح تا الان نزدیک به هشتصد کامنت اومده که یک سریاشو گذاشتیم در کل برای پیشرفت در موسیقی یا گروهی که تشکیل میدیم باید غرورمون رو کااامل زیر پا بگذاریم خودمون اثر تولید کنیم و به خودمون افتخار کنیم حالا اثر رو که تولید کردیم باید رو اخلاقمون کار کنیم تا از لحاظ شخصیتی هم پیشرفت کنیم چون مردم موزیسین جذاب میخوان و جذاب بودن یک موزیسین فقط به اخلاقش بستگی داره حرمت همیدیگرو حفظ کنیم و همیشه همدیگرو بالا ببریم چون وقتی این حرفا نباشه کدورت پیش میاد و اعضا تغییر میکنه و این قضیه از لحاظ حرفه ای گروه رو کاملا بی اعتبار میکنه. سر ساخت موزیک روز اول کاری با هم سنگاتونو وا بکنید. کسی که صرفا فقط ساز میزنه نوازندس ولی صرفا نمیتونه شخص قابل اعتمادی باشه. کسیم که پا به عرصه استادی میگذاره هم باید شناسایی بشه و فعالیتاش معلوم باشه موزیک یا هنر هیچ وقت با پول سنجیده نمیشه.  ⬇ 🆔 ./ . . . . . #جز #بلوز #متال #راک #نوازنده #گیتار #گیتارالکتریک #گیتاریست #کنسرت #درامز #درامر #پیانو #پیانیست #بیس #باس #بیسیست #سولو #ویولن #راک_ایرانی #متال_ایرانی #راک_فارسی
زیر این پست دوستاتونم منشن کنین که جوابگو باشن اطلاعاتی که تو این کپشن نوشته میشه تجربه ی نزدیک به سال فعالیتهای پیج، صحبت با اساتید ایرانی و خارجی که در ایران یا زندگی میکنن یا برای مستر کلاس چند صباحی رو تشریف آوردن دلیل قرمز بودن اخلاق در این عکس فقط قرمز بودن وضعیت اخلاقی جامعه موسیقی در ایرانه که بسیار دود آلوده و اگر تا چند وقت دیگه به این وضعیت ادامه دار باشه اتفاقات شدیدا ناگواری میفته که شاید هیچکس نتونه درک کنه اول یک تعریفی از هنرمند میکنیم بعد به وضعیت اخلاقیش میپردازیم وقتی کسی پا به عرصه هنر میگذاره یعنی انتخاب میکنه که من نمیخوام مثل مردم عادی باشم و میخوام اثر هنری خلق کنم و اسمم به عنوان این اثر در تاریخ دنیا ثبت بشه و مردم تا ابد از من به خوبی به عنوان یک هنرمند یاد کنند و بتوانم در جریان کائنات قرار بگیرم و انرژی های مثبت رو روی کاغذ یا صدا یا تصویر یا خاک و غیره در بیاورم و به فرهنگ و تمدن و مردمم افتخار کنم که به من احترام میگذارن و اثر منو میبینن یا گوش میدن و دوست دارم به فرهنگ جامعه خودم کمک کنم تا پیشرفتش روز افزون باشه و با افتخار بمیرم ...... به این کپشن دقت کنید و زیاد بخونید چون واقعا وضعیت قرمزه و باید تصمیم بگیریم درستش کنیم وگرنه اگر موسیقی رو ول کنیم و مانند مردم عادی زندگی کنیم بهتره چون این رسالت به جاهای بدی داره کشیده میشه استوری صبح تا الان نزدیک به هشتصد کامنت اومده که یک سریاشو گذاشتیم در کل برای پیشرفت در موسیقی یا گروهی که تشکیل میدیم باید غرورمون رو کااامل زیر پا بگذاریم خودمون اثر تولید کنیم و به خودمون افتخار کنیم حالا اثر رو که تولید کردیم باید رو اخلاقمون کار کنیم تا از لحاظ شخصیتی هم پیشرفت کنیم چون مردم موزیسین جذاب میخوان و جذاب بودن یک موزیسین فقط به اخلاقش بستگی داره حرمت همیدیگرو حفظ کنیم و همیشه همدیگرو بالا ببریم چون وقتی این حرفا نباشه کدورت پیش میاد و اعضا تغییر میکنه و این قضیه از لحاظ حرفه ای گروه رو کاملا بی اعتبار میکنه. سر ساخت موزیک روز اول کاری با هم سنگاتونو وا بکنید. کسی که صرفا فقط ساز میزنه نوازندس ولی صرفا نمیتونه شخص قابل اعتمادی باشه. کسیم که پا به عرصه استادی میگذاره هم باید شناسایی بشه و فعالیتاش معلوم باشه موزیک یا هنر هیچ وقت با پول سنجیده نمیشه. ⬇ 🆔 ./ . . . . . #جز #بلوز #متال #راک #نوازنده #گیتار #گیتارالکتریک #گیتاریست #کنسرت #درامز #درامر #پیانو #پیانیست #بیس #باس #بیسیست #سولو #ویولن #راک_ایرانی #متال_ایرانی #راک_فارسی
دور دوم چالش هفت - ورس کروس دومین ویدیو  امتیاز دهید 👈از تا 👉 امتیازات بالاتر از ۷ محاسبه نخواهد شد  . برای بازدهی بیشتر ویدیوها دوستان خودتون رو زیر پست تگ کنید! .   . . ⬇ 🆔 ./ . . . . . #جز #بلوز #متال #راک #نوازنده #گیتار #گیتارالکتریک #گیتاریست #کنسرت #درامز #درامر #پیانو #پیانیست #بیس #باس #بیسیست #سولو #ویولن #راک_ایرانی #متال_ایرانی #راک_فارسی #متال_فارسی #گروه_راک #گروه_متال #رادیو #ایران #تهران #ایرانی #گروه_متال_ایرانی #گروه_راک_ایرانی
دور دوم چالش هفت - ورس کروس دومین ویدیو امتیاز دهید 👈از تا 👉 امتیازات بالاتر از ۷ محاسبه نخواهد شد . برای بازدهی بیشتر ویدیوها دوستان خودتون رو زیر پست تگ کنید! . . . ⬇ 🆔 ./ . . . . . #جز #بلوز #متال #راک #نوازنده #گیتار #گیتارالکتریک #گیتاریست #کنسرت #درامز #درامر #پیانو #پیانیست #بیس #باس #بیسیست #سولو #ویولن #راک_ایرانی #متال_ایرانی #راک_فارسی #متال_فارسی #گروه_راک #گروه_متال #رادیو #ایران #تهران #ایرانی #گروه_متال_ایرانی #گروه_راک_ایرانی
دور دوم چالش هفت اولین ترک هفته  امتیاز دهید 👈از تا 👉 کسانی که از ۷ بالاتر امتیاز بدن امتیازشون محاسبه نخواهد شد  . برای بازدهی بیشتر ویدیوها دوستان خودتون رو زیر پست تگ کنید! .   . . ⬇ 🆔 ./ . . . . . #جز #بلوز #متال #راک #نوازنده #گیتار #گیتارالکتریک #گیتاریست #کنسرت #درامز #درامر #پیانو #پیانیست #بیس #باس #بیسیست #سولو #ویولن #راک_ایرانی #متال_ایرانی #راک_فارسی #متال_فارسی #گروه_راک #گروه_متال #رادیو #ایران #تهران #ایرانی #گروه_متال_ایرانی #گروه_راک_ایرانی
دور دوم چالش هفت اولین ترک هفته امتیاز دهید 👈از تا 👉 کسانی که از ۷ بالاتر امتیاز بدن امتیازشون محاسبه نخواهد شد . برای بازدهی بیشتر ویدیوها دوستان خودتون رو زیر پست تگ کنید! . . . ⬇ 🆔 ./ . . . . . #جز #بلوز #متال #راک #نوازنده #گیتار #گیتارالکتریک #گیتاریست #کنسرت #درامز #درامر #پیانو #پیانیست #بیس #باس #بیسیست #سولو #ویولن #راک_ایرانی #متال_ایرانی #راک_فارسی #متال_فارسی #گروه_راک #گروه_متال #رادیو #ایران #تهران #ایرانی #گروه_متال_ایرانی #گروه_راک_ایرانی