پیک گرام
عکس پروفایل Ravanshenas-zendegi

پیج اینستاگرام Ravanshenas-zendegi

آخرین عکس ها و فیلم هایی که ravanshenas.30 درج کرده است.

23 پست 821 دنبال کننده 1 دنبال شونده
Instagram
زمستون بچه هارو با باباشون تنها نذارید😂🌨
زمستون بچه هارو با باباشون تنها نذارید😂🌨
زمستون بچه هارو با باباشون تنها نذارید😂🌨
زمستون بچه هارو با باباشون تنها نذارید😂🌨
اخه چرا انقدر دوست داشتنی هستی😍
 #کار #هلاکویی #دوست #داشتن #روانشناس #مهسا #محبی
اخه چرا انقدر دوست داشتنی هستی😍 #کار #هلاکویی #دوست #داشتن #روانشناس #مهسا #محبی
علت تمایل به خشونت در رابطه جنسی از نوع مازوخيسم(خودآزاری جنسی)
 معمولا فردی که از آسیب فیزیکی و تحقیر شدن در رابطه جنسی احساس لذت میکند ، این تمایل از دوران کودکی و بلوغ وی شکل گرفته است. دانشمندان بر این عقیده اند که افرادی که در مراحل رشد خود در خانواده تحقیر شده اند یا نادیده گرفته شده اند این رویه را نیز در ارتباط جنسی ادامه میدهد و در خیالپردازیهای جنسی خود از رابطه جنسی خشن احساس رضایتمندی می کنند.
 برخی از تخیلات جنسی افراد مبتلا به مازوخیسم جنسی
 – تحقیر شدن حین رابطه جنسی
 علائم : لذت بردن از مورد فحاشی قرار گرفتن از الفاظ رکیک در رابطه جنسی
 – بسته شدن دستان و پاها و مورد آزار فیزیکی قرار گرفتن
 علائم : خودداری از برقراری رابطه جنسی تا زمانی که به اجبار همراه باشد
 – رابطه جنسی بدون ملایمت رواني
 علائم : عدم تمایل به معاشقه و پیشنوازی در رابطه
 – مورد تجاوز قرار گرفتن یا رابطه جنسی به اجبار و تمایل به رابطه جنسی همزمان
 علائم : خودداری از برقراری رابطه جنسی تا زمانی که به اجبار همراه باشد ***علت تمایل به خشونت در رابطه جنسی در افراد مبتلا به سادیسم جنسی ( لذت از آزار دادن فرد مقابل )
 معمولا افرادی که مورد خشونت جنسی ( تجاوز جنسی ) قرار گرفته اند یا شاهد صحنه هایی از این قبیل بوده اند حس انتقام جوئی در آنها منجر به آن می شود به رابطه جنسی خشن تمایل پیدا کنند ، اما بدان معنا نیست همه افرادی که چنین تمایلی دارند لزوما مورد تجاوز قرار گرفته اند چرا که عواملی نظیر پورنوگرافی ، تنوع گرائی ، رابطه با افراد مختلف نیز میتواند زمینه ساز چنین میلی در افراد شود.
 برخی از تخیلات جنسی افراد مبتلا به سادیسم جنسی
 – میل به خشونت
 – میل به ارتباط های چند گانه
 #مازوخیسم #رابطه  #جنسی #مهسا #محبی
علت تمایل به خشونت در رابطه جنسی از نوع مازوخيسم(خودآزاری جنسی) معمولا فردی که از آسیب فیزیکی و تحقیر شدن در رابطه جنسی احساس لذت میکند ، این تمایل از دوران کودکی و بلوغ وی شکل گرفته است. دانشمندان بر این عقیده اند که افرادی که در مراحل رشد خود در خانواده تحقیر شده اند یا نادیده گرفته شده اند این رویه را نیز در ارتباط جنسی ادامه میدهد و در خیالپردازیهای جنسی خود از رابطه جنسی خشن احساس رضایتمندی می کنند. برخی از تخیلات جنسی افراد مبتلا به مازوخیسم جنسی – تحقیر شدن حین رابطه جنسی علائم : لذت بردن از مورد فحاشی قرار گرفتن از الفاظ رکیک در رابطه جنسی – بسته شدن دستان و پاها و مورد آزار فیزیکی قرار گرفتن علائم : خودداری از برقراری رابطه جنسی تا زمانی که به اجبار همراه باشد – رابطه جنسی بدون ملایمت رواني علائم : عدم تمایل به معاشقه و پیشنوازی در رابطه – مورد تجاوز قرار گرفتن یا رابطه جنسی به اجبار و تمایل به رابطه جنسی همزمان علائم : خودداری از برقراری رابطه جنسی تا زمانی که به اجبار همراه باشد ***علت تمایل به خشونت در رابطه جنسی در افراد مبتلا به سادیسم جنسی ( لذت از آزار دادن فرد مقابل ) معمولا افرادی که مورد خشونت جنسی ( تجاوز جنسی ) قرار گرفته اند یا شاهد صحنه هایی از این قبیل بوده اند حس انتقام جوئی در آنها منجر به آن می شود به رابطه جنسی خشن تمایل پیدا کنند ، اما بدان معنا نیست همه افرادی که چنین تمایلی دارند لزوما مورد تجاوز قرار گرفته اند چرا که عواملی نظیر پورنوگرافی ، تنوع گرائی ، رابطه با افراد مختلف نیز میتواند زمینه ساز چنین میلی در افراد شود. برخی از تخیلات جنسی افراد مبتلا به سادیسم جنسی – میل به خشونت – میل به ارتباط های چند گانه #مازوخیسم #رابطه #جنسی #مهسا #محبی
علت تمایل به خشونت در رابطه جنسی از نوع مازوخيسم(خودآزاری جنسی)
 معمولا فردی که از آسیب فیزیکی و تحقیر شدن در رابطه جنسی احساس لذت میکند ، این تمایل از دوران کودکی و بلوغ وی شکل گرفته است. دانشمندان بر این عقیده اند که افرادی که در مراحل رشد خود در خانواده تحقیر شده اند یا نادیده گرفته شده اند این رویه را نیز در ارتباط جنسی ادامه میدهد و در خیالپردازیهای جنسی خود از رابطه جنسی خشن احساس رضایتمندی می کنند.
 برخی از تخیلات جنسی افراد مبتلا به مازوخیسم جنسی
 – تحقیر شدن حین رابطه جنسی
 علائم : لذت بردن از مورد فحاشی قرار گرفتن از الفاظ رکیک در رابطه جنسی
 – بسته شدن دستان و پاها و مورد آزار فیزیکی قرار گرفتن
 علائم : خودداری از برقراری رابطه جنسی تا زمانی که به اجبار همراه باشد
 – رابطه جنسی بدون ملایمت رواني
 علائم : عدم تمایل به معاشقه و پیشنوازی در رابطه
 – مورد تجاوز قرار گرفتن یا رابطه جنسی به اجبار و تمایل به رابطه جنسی همزمان
 علائم : خودداری از برقراری رابطه جنسی تا زمانی که به اجبار همراه باشد ***علت تمایل به خشونت در رابطه جنسی در افراد مبتلا به سادیسم جنسی ( لذت از آزار دادن فرد مقابل )
 معمولا افرادی که مورد خشونت جنسی ( تجاوز جنسی ) قرار گرفته اند یا شاهد صحنه هایی از این قبیل بوده اند حس انتقام جوئی در آنها منجر به آن می شود به رابطه جنسی خشن تمایل پیدا کنند ، اما بدان معنا نیست همه افرادی که چنین تمایلی دارند لزوما مورد تجاوز قرار گرفته اند چرا که عواملی نظیر پورنوگرافی ، تنوع گرائی ، رابطه با افراد مختلف نیز میتواند زمینه ساز چنین میلی در افراد شود.
 برخی از تخیلات جنسی افراد مبتلا به سادیسم جنسی
 – میل به خشونت
 – میل به ارتباط های چند گانه
 #مازوخیسم #رابطه  #جنسی #مهسا #محبی
علت تمایل به خشونت در رابطه جنسی از نوع مازوخيسم(خودآزاری جنسی) معمولا فردی که از آسیب فیزیکی و تحقیر شدن در رابطه جنسی احساس لذت میکند ، این تمایل از دوران کودکی و بلوغ وی شکل گرفته است. دانشمندان بر این عقیده اند که افرادی که در مراحل رشد خود در خانواده تحقیر شده اند یا نادیده گرفته شده اند این رویه را نیز در ارتباط جنسی ادامه میدهد و در خیالپردازیهای جنسی خود از رابطه جنسی خشن احساس رضایتمندی می کنند. برخی از تخیلات جنسی افراد مبتلا به مازوخیسم جنسی – تحقیر شدن حین رابطه جنسی علائم : لذت بردن از مورد فحاشی قرار گرفتن از الفاظ رکیک در رابطه جنسی – بسته شدن دستان و پاها و مورد آزار فیزیکی قرار گرفتن علائم : خودداری از برقراری رابطه جنسی تا زمانی که به اجبار همراه باشد – رابطه جنسی بدون ملایمت رواني علائم : عدم تمایل به معاشقه و پیشنوازی در رابطه – مورد تجاوز قرار گرفتن یا رابطه جنسی به اجبار و تمایل به رابطه جنسی همزمان علائم : خودداری از برقراری رابطه جنسی تا زمانی که به اجبار همراه باشد ***علت تمایل به خشونت در رابطه جنسی در افراد مبتلا به سادیسم جنسی ( لذت از آزار دادن فرد مقابل ) معمولا افرادی که مورد خشونت جنسی ( تجاوز جنسی ) قرار گرفته اند یا شاهد صحنه هایی از این قبیل بوده اند حس انتقام جوئی در آنها منجر به آن می شود به رابطه جنسی خشن تمایل پیدا کنند ، اما بدان معنا نیست همه افرادی که چنین تمایلی دارند لزوما مورد تجاوز قرار گرفته اند چرا که عواملی نظیر پورنوگرافی ، تنوع گرائی ، رابطه با افراد مختلف نیز میتواند زمینه ساز چنین میلی در افراد شود. برخی از تخیلات جنسی افراد مبتلا به سادیسم جنسی – میل به خشونت – میل به ارتباط های چند گانه #مازوخیسم #رابطه #جنسی #مهسا #محبی
من فقط پیش همسرم میتونم بلند فکر کنم❤️❤️❤️
 #فکر #راحت #روانشناسی #همسر
من فقط پیش همسرم میتونم بلند فکر کنم❤️❤️❤️ #فکر #راحت #روانشناسی #همسر
متاسفانه در جامعه ما بعضی مادران آموزش اشتباه به دخترشون میدن به عنوان مثال در زمان ازدواج دخترشون مادر نااگاه میگه دخترم اشکال نداره زشتی ولی با پسر زیبا ازدواج کن و یا ما که هیچ وقت پولدار نبودیم و توام که هیچ وقت خوشبخت نبودی وقتشه که بری شوهر پولدار انتخاب کنی و یا خودت تحصیلات دانشگاهی نداری باید شوهرت دکتر باشه ولی متاسفانه این مشاوره اشتباه باعث خیلی از طلاق ها میشه چون دختر در ازدواج برابر نمیره وقتی ماشین چهارتا چرخش یکی نباشه ماشین حرکت نمیکنه ازتون خواهش میکنم در ازدواج نابرابر نرید که دچار مشکل میشید
 آیا در ازدواج نابرابر هستید؟ تجربه شخصی خودتونو بنویسید.
 #مادر #دختر #روانشناس #شوهر #ارزو #آرزو
متاسفانه در جامعه ما بعضی مادران آموزش اشتباه به دخترشون میدن به عنوان مثال در زمان ازدواج دخترشون مادر نااگاه میگه دخترم اشکال نداره زشتی ولی با پسر زیبا ازدواج کن و یا ما که هیچ وقت پولدار نبودیم و توام که هیچ وقت خوشبخت نبودی وقتشه که بری شوهر پولدار انتخاب کنی و یا خودت تحصیلات دانشگاهی نداری باید شوهرت دکتر باشه ولی متاسفانه این مشاوره اشتباه باعث خیلی از طلاق ها میشه چون دختر در ازدواج برابر نمیره وقتی ماشین چهارتا چرخش یکی نباشه ماشین حرکت نمیکنه ازتون خواهش میکنم در ازدواج نابرابر نرید که دچار مشکل میشید آیا در ازدواج نابرابر هستید؟ تجربه شخصی خودتونو بنویسید. #مادر #دختر #روانشناس #شوهر #ارزو #آرزو
✴️مثلا با بچه به پاساژ رفتین دوهزارتومن بدین دستش بستنی بخره. هی بهش نگین "پولتو بده من گم نکنی" "پولتو بده من بذارم تو قلکت برات قایم کنم..." وقتی رسید به بستنی فروشی دست کرد تو جیبش و دید که پولش نیست، اینجا میفهمه گم کردن یعنی چی. ❌ بهش نگین "صد دفعه گفتم پولتو بذار جیبت گم نشه" اینا توهین وتحقیره. 
 اگر توهین وتحقیرش کنین تو سن نوجوانی باهاتون لجبازی میکنه.
 بستنی رو هم نخرید بذارین گریشو بکنه. 
 دفعه بعد پول بهش بدین بگین بخر. 💢 ما یک شرایط را بارها برای کودک تکرار میکنیم تا او انتخاب کردن را یاد بگیره . شما فقط راهنمایی کنید بذارین فرزندتان خودش انتخاب کنه.
 #بچه #انتخاب #‌پول #گم
✴️مثلا با بچه به پاساژ رفتین دوهزارتومن بدین دستش بستنی بخره. هی بهش نگین "پولتو بده من گم نکنی" "پولتو بده من بذارم تو قلکت برات قایم کنم..." وقتی رسید به بستنی فروشی دست کرد تو جیبش و دید که پولش نیست، اینجا میفهمه گم کردن یعنی چی. ❌ بهش نگین "صد دفعه گفتم پولتو بذار جیبت گم نشه" اینا توهین وتحقیره. اگر توهین وتحقیرش کنین تو سن نوجوانی باهاتون لجبازی میکنه. بستنی رو هم نخرید بذارین گریشو بکنه. دفعه بعد پول بهش بدین بگین بخر. 💢 ما یک شرایط را بارها برای کودک تکرار میکنیم تا او انتخاب کردن را یاد بگیره . شما فقط راهنمایی کنید بذارین فرزندتان خودش انتخاب کنه. #بچه #انتخاب #‌پول #گم
تا آخرین لحظه، امیدت رو از دست نده...
 تا آخرین لحظه!
 #امید #دست #لحظه #روانشناس #روانشناسی
تا آخرین لحظه، امیدت رو از دست نده... تا آخرین لحظه! #امید #دست #لحظه #روانشناس #روانشناسی
🔻پوشش والدین در منزل ✔️ما در داخل خانه هم اجازه نداریم که خیلی لباس باز بپوشیم. این متأسفانه تفکر بسیار اشتباهی است که می گویند بگذار کودک ببیند تا عادت کند؛ منظور من هم این نیست که مثل سریال های تلویزیون تو خونه مانتو و مقنعه بپوشید نه من این را نمیگم چون فضای خونه فضای راحتی و آزادی ما است و باید لباس راحت بپوشیم ولی مواظب باشید چه پدر و چه مادر، طوری لباس بپوشید که کنجکاوی بچه ها تحریک نشود. 🔷بچه ها از سه سالگی احساس جنسی دارند؛ غریزه ندارند احساس را با غریزه اشتباه نگیرید و همچنین خیلی کنجکاو هستند، بچه ها نباید با بدن پدر و مادر کنجکاوی جسمی کنند. چون از عوامل ایجاد زنای با محارم است. یعنی پاسخ به کنجکاوی جسمی بچه ها با بدن پدر و مادر عامل دوم ایجاد عقده ی زنای با محارم است 
 مادری که جلوی پسرش دائم نیمه برهنه است و پسر چیزهایی را می بیند که نباید ببیند و همین طور پدر جلوی دختر نیمه برهنه باشد، این حالت بعدها کودک را اذیت می کند منتهی چه زمانی اذیت می کند؟  سال بعد از ازدواج این کودک در بزرگسالی. این جا اثر خودش را نشان می دهد و هیچ کس هم نمی داند که از این جا شروع شده است و پایه ی این اختلال در سن زیر  سال گذاشته شده. جلوی بچه ها پوشیده باشید. 🔷 بچه ها با همجنس حمام بروند، دختر با مادر و پسر با پدر و اگر هم در مواقعی مجبور شدیم که با غیر هم جنس حمام بروند حتماً پدر یا مادر کاملاً پوشیده باشند البته حتی با هم جنس هم پوشیده باشید. وقتی مادر دختر را حمام می برد با لباس پوشیده این کار را انجام دهد و باز هم تأکید می کنم که این حرف ها را صرف از روی اعتقاد مذهبی نمی زنم بلکه بحث علم است چون کودک درک انتزاعی ندارد، می بیند که از جنس مادر است ولی نه من خیلی هم من شبیه مادر نیستم نمیتونه بپرسه و نمی تونه در ذهنش این تفاوت ها را درک کنه، پس این برداشت را می کنه که من ناقصم! کودک زیر  سال نمی تواند درک کند که یک روز او هم بزرگ می شود و مثل مادرش می شود بلکه فکر می کند که ناقص به دنیا آمده است چون مثل مادرم یا مثل پدرم نیستم.
 #پوشش #والد #والدین #کودک #اسیب #مذهب #مذهبی #منزل
🔻پوشش والدین در منزل ✔️ما در داخل خانه هم اجازه نداریم که خیلی لباس باز بپوشیم. این متأسفانه تفکر بسیار اشتباهی است که می گویند بگذار کودک ببیند تا عادت کند؛ منظور من هم این نیست که مثل سریال های تلویزیون تو خونه مانتو و مقنعه بپوشید نه من این را نمیگم چون فضای خونه فضای راحتی و آزادی ما است و باید لباس راحت بپوشیم ولی مواظب باشید چه پدر و چه مادر، طوری لباس بپوشید که کنجکاوی بچه ها تحریک نشود. 🔷بچه ها از سه سالگی احساس جنسی دارند؛ غریزه ندارند احساس را با غریزه اشتباه نگیرید و همچنین خیلی کنجکاو هستند، بچه ها نباید با بدن پدر و مادر کنجکاوی جسمی کنند. چون از عوامل ایجاد زنای با محارم است. یعنی پاسخ به کنجکاوی جسمی بچه ها با بدن پدر و مادر عامل دوم ایجاد عقده ی زنای با محارم است مادری که جلوی پسرش دائم نیمه برهنه است و پسر چیزهایی را می بیند که نباید ببیند و همین طور پدر جلوی دختر نیمه برهنه باشد، این حالت بعدها کودک را اذیت می کند منتهی چه زمانی اذیت می کند؟  سال بعد از ازدواج این کودک در بزرگسالی. این جا اثر خودش را نشان می دهد و هیچ کس هم نمی داند که از این جا شروع شده است و پایه ی این اختلال در سن زیر  سال گذاشته شده. جلوی بچه ها پوشیده باشید. 🔷 بچه ها با همجنس حمام بروند، دختر با مادر و پسر با پدر و اگر هم در مواقعی مجبور شدیم که با غیر هم جنس حمام بروند حتماً پدر یا مادر کاملاً پوشیده باشند البته حتی با هم جنس هم پوشیده باشید. وقتی مادر دختر را حمام می برد با لباس پوشیده این کار را انجام دهد و باز هم تأکید می کنم که این حرف ها را صرف از روی اعتقاد مذهبی نمی زنم بلکه بحث علم است چون کودک درک انتزاعی ندارد، می بیند که از جنس مادر است ولی نه من خیلی هم من شبیه مادر نیستم نمیتونه بپرسه و نمی تونه در ذهنش این تفاوت ها را درک کنه، پس این برداشت را می کنه که من ناقصم! کودک زیر  سال نمی تواند درک کند که یک روز او هم بزرگ می شود و مثل مادرش می شود بلکه فکر می کند که ناقص به دنیا آمده است چون مثل مادرم یا مثل پدرم نیستم. #پوشش #والد #والدین #کودک #اسیب #مذهب #مذهبی #منزل
بازی درمانی که در مهد کودک انجام دادم یکی از بچه هام منو صدا کرد گفت این شمایی 😍😁دوستانی که کنجکاو بودن من چه شکلیم بدونن من این شکلیم😂
 #کودکان #مهد #مهدکودک #طنز #نقاشی #خمیر #
بازی درمانی که در مهد کودک انجام دادم یکی از بچه هام منو صدا کرد گفت این شمایی 😍😁دوستانی که کنجکاو بودن من چه شکلیم بدونن من این شکلیم😂 #کودکان #مهد #مهدکودک #طنز #نقاشی #خمیر #
تشويق كودكان يكى از راههاى تقويت مثبت رفتار در كودكان است اما استفاده از تشويق نادرست نه تنها ما را به نتيجه دلخواه نمى رساند بلكه همان انگيزه درونى اوليه كودك براى انجام كار درست را نيز از بین می‌برد!
 
 انواع خطاهاى تشويقى:
 
 تشويق ‌كنايه ‌آميز؛ مثال: چى شده اینقدر غذا تو تميز خوردى؟ /چى ميشه هميشه اينجورى تميز غذا ميخوردى؟
 ( اين نوع تشويق منجر به خاموشى رفتار درست كودك خواهد شد)
 
 تشويق ‌غير‌ واقعى؛ مثال: اگر درست غذا تو بخورى ميبرمت پارك و سپس وعده پارك به فراموشى سپرده شود
 (اين نوع تشويق هم به خاموشى رفتار درست مى انجامد). تشويق ‌اغراق‌ آميز؛ مثال: تو بهترين نقاش دنيايى
 (در اينجا راه درست آنست كه تلاش كودك ستايش شود نه آنكه به نادرست مبالغه آميز رفتار شود چرا كه اگر شكست در مراحل بعدى رخ دهد تبعات سنگينى براى روان كودك به همراه خواهد داشت
 #راه #نامناسب #تشویق #روانشناس #روانشناسی #روانشناسان
تشويق كودكان يكى از راههاى تقويت مثبت رفتار در كودكان است اما استفاده از تشويق نادرست نه تنها ما را به نتيجه دلخواه نمى رساند بلكه همان انگيزه درونى اوليه كودك براى انجام كار درست را نيز از بین می‌برد! انواع خطاهاى تشويقى: تشويق ‌كنايه ‌آميز؛ مثال: چى شده اینقدر غذا تو تميز خوردى؟ /چى ميشه هميشه اينجورى تميز غذا ميخوردى؟ ( اين نوع تشويق منجر به خاموشى رفتار درست كودك خواهد شد) تشويق ‌غير‌ واقعى؛ مثال: اگر درست غذا تو بخورى ميبرمت پارك و سپس وعده پارك به فراموشى سپرده شود (اين نوع تشويق هم به خاموشى رفتار درست مى انجامد). تشويق ‌اغراق‌ آميز؛ مثال: تو بهترين نقاش دنيايى (در اينجا راه درست آنست كه تلاش كودك ستايش شود نه آنكه به نادرست مبالغه آميز رفتار شود چرا كه اگر شكست در مراحل بعدى رخ دهد تبعات سنگينى براى روان كودك به همراه خواهد داشت #راه #نامناسب #تشویق #روانشناس #روانشناسی #روانشناسان