پیک گرام
عکس پروفایل saber jafari

پیج اینستاگرام saber jafari

آخرین عکس ها و فیلم هایی که saaber_jafarii درج کرده است.

222 پست 1.6k دنبال کننده 2.6k دنبال شونده
Instagram
    :  :       👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 ://./ ☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️                         #موسيقى #آموزش_موسیقی #نوازنده #کوبه_ای
: : 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 ://./ ☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️ #موسيقى #آموزش_موسیقی #نوازنده #کوبه_ای
    :  :       👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 ://./ ☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️                         #موسيقى #آموزش_موسیقی #نوازنده #کوبه_ای
: : 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 ://./ ☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️ #موسيقى #آموزش_موسیقی #نوازنده #کوبه_ای
    :  :       👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 ://./ ☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️                         #موسيقى #آموزش_موسیقی #نوازنده #کوبه_ای
: : 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 ://./ ☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️ #موسيقى #آموزش_موسیقی #نوازنده #کوبه_ای
 ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ 🌹⭐🌹 ._ 🌹⭐🌹 ://..//?=_      👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 ://./ ☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️                             #موسيقى #آموزش_موسیقی #نوازنده #کوبه_ای
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ 🌹⭐🌹 ._ 🌹⭐🌹 ://..//?=_ 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 ://./ ☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️ #موسيقى #آموزش_موسیقی #نوازنده #کوبه_ای
 ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ 🌹⭐🌹 ._ 🌹⭐🌹 ://..//?=_      👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 ://./ ☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️                             #موسيقى #آموزش_موسیقی #نوازنده #کوبه_ای
⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ 🌹⭐🌹 ._ 🌹⭐🌹 ://..//?=_ 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 ://./ ☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️ #موسيقى #آموزش_موسیقی #نوازنده #کوبه_ای
    :  :   موجود در        👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 ://./ ☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️                         #موسيقى #آموزش_موسیقی #نوازنده #کوبه_ای
: : موجود در 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 ://./ ☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️ #موسيقى #آموزش_موسیقی #نوازنده #کوبه_ای
  بعد از مدتها نشستم پای ساز قدیمیم درسته که هیچ سازی رو با عوض نمیکنم ولی این سازم و به این دلیل دوست دارم که خود استادم برام تست کرد و انتخابش کرد و برام همیشه با ارزشه 🌸  :       👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 ://./ ☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️                             #موسيقى #آموزش_موسیقی #نوازنده #کوبه_ای
بعد از مدتها نشستم پای ساز قدیمیم درسته که هیچ سازی رو با عوض نمیکنم ولی این سازم و به این دلیل دوست دارم که خود استادم برام تست کرد و انتخابش کرد و برام همیشه با ارزشه 🌸 : 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 ://./ ☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️ #موسيقى #آموزش_موسیقی #نوازنده #کوبه_ای
⭐   ⭐ ⭐ ⭐      👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 ://./ ☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️                              #موسيقى #آموزش_موسیقی #نوازنده #کوبه_ای
⭐ ⭐ ⭐ ⭐ 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 ://./ ☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️ #موسيقى #آموزش_موسیقی #نوازنده #کوبه_ای
     :  :  #موسيقى #آموزش_موسیقی #نوازنده #کوبه_ای      👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 ://./ ☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️
: : #موسيقى #آموزش_موسیقی #نوازنده #کوبه_ای 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 ://./ ☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️
🌸 🌸 🌹اشعیا 🌹 #ایران #پرشیا #پارسه
🌸 🌸 🌹اشعیا 🌹 #ایران #پرشیا #پارسه