Profile Image - @sirvan.perdivar

صفحه اينستاگرام (@sirvan.perdivar)

  • آواها و نواهای کورده‌واری چریکه هورام شعر شاعران و سروده‌های اصیل در امتداد سیروان موسیقی سنتی و عرفانی و پستهای موقت

70 پست

1.7k دنبال کننده

561 دنبال شونده

loading...
یادی بکنیم از علاالدین👌 ... #آرامش #آرزو #امید #عکس #کردستان
کرد و کوهستان طبیعت و ارامش و فریاد سکوت ... #آرامش #آرزو #امید #عکس #کردستان #کورد
«...نهایت هدایت آن است که یک نَفَس و یک همّت و یک اندیشه و یک دیدار بُوَد. یک‌نفس آن بود که دل در گذشته و ناآمده نبندد، وی را نه فردا بود نه دی، نه بر گذشته تأسف بخورد و نه ناآمده را تدبیر کند، بلکه جز یک نَفَس را که نقد است مراعات نکند که گذشته نیستِ به یقین است و آنچه مستقبل است ممکن است که نیست بود به یقین؛ این یک نَفَس بیش نیست. و یک‌همت آن بود که در این یک نَفَس وی را هیچ قبله و مقصود نبود جز حق تعالی، روی به وی آرد و ملازم بُوَد ذکر وی را بل شهود وی را؛ این همه هر یک درجه‌ای دیگر است. و یک‌اندیشه آن بود که خود را پاسبان کند تا هر چه در خاطر جز حق تعالی و جز اکاری که به وی تعلق دارد بود از دل نفی کند... و یک‌دیدار آن بود که در هر چه نگرد حق تعالی با آن به هم‌بیند که در وجود به حقیقت جز وی نیست؛ دیگران همه نیستِ هست‌نمایند...» امام محمد غزالی #آرامش #آرزو #امید #انسان #عشق
بارول ذاتیوه‌ن ذاتی یگانه عامیان ماچان بارول دیوانه! روزي وزير خليفه به تمسخر بهلول را گفت: خليفه تو را حاكم به سگ و خروس و خوك نموده است. بهلول جواب داد پس از اين ساعت قدم از فرمان من بيرون منه، كه رعيت مني. همراهان وزير همه به خنده افتادند و وزير از جواب بهلول منفعل و خجل گرديد. #خاونکار #آرامش #آرزو #امید #عکس
لبریز شو تا سرشاری‌ات به هر سو رو کُند. صدایی تو را می‌خواند، روانه شو. سرمشق خودت باش. با چشمان خودت ببین. با یافته خویش بِزی. در خود فرو شُو تا به دیگران نزدیک شوی، پیک خود باش. پیام خودت را باز گوی. میوه از باغ درون بچین. شاخه‌ها چنان بارور بینی که سبدها آرزو کنی. و زنبیلِ تو را گرانباریِ شاخه‌ای بس خواهد بود. #سهراب_سپهری #آرامش #آرزو #امید #عکس
سرو سیمینا به صحرا می‌روی؟ نیک، بدعهدی که بی ما می‌روی کس بدین شوخی و رعنایی نرفت خود چنینی یا به عمدا می‌روی؟ روی پنهان دارد از مردم، پری تو پریروی آشکارا می‌روی این تماشاگاه عالم روی تو تا کجا بهر تماشا می‌روی؟ می‌نوازی بنده را یا می‌کشی؟ می‌نشینی یک نفس یا می‌روی؟ جان نخواهد بردن از تو هیچ دل شهر بگرفتی به صحرا می‌روی گر قدم بر چشم من خواهی نهاد دیده بر ره می‌نهم تا می‌روی گرچه آرام از دل ما می‌رود همچنان می‌رو که زیبا می‌روی دیده سعدی دل همراه توست تا نپنداری که تنها می‌روی #آرامش #آرزو #امید #عکس