پیک گرام
عکس پروفایل تار و سه تار حيدري

پیج اینستاگرام تار و سه تار حيدري

آخرین عکس ها و فیلم هایی که tar_heydari درج کرده است.

36 پست 3.5k دنبال کننده 6.8k دنبال شونده
Instagram
👇🏻👇🏻👇🏻 كاسه جديد گردو . . . اي زنده ارزنده اين زاري رها كن با زندگي تا زنده اي مردانه تا كن . زيباست آري زندگي زيباست اي عشق اين قوم مرگ انديش را هم ديده وا كن . #سايه #تار_حيدري . #تار#سهتار#سه_تار#خرك#مضراب#نت#موسيقي#موسيقي_سنتي#هنر#سه_تار_نوازی#تارنوازی#سه_تار_سازی#تار_سازي#نوازنده#تكنوازي#گروهنوازي#فرهنگ_شريف#جليل_شهناز#حسين_عليزاده#موزيك#نوازندگي#موسيقي_اصيل#آموزش_موسيقي#چهارمضراب .
👇🏻👇🏻👇🏻 كاسه جديد گردو . . . اي زنده ارزنده اين زاري رها كن با زندگي تا زنده اي مردانه تا كن . زيباست آري زندگي زيباست اي عشق اين قوم مرگ انديش را هم ديده وا كن . #سايه #تار_حيدري . #تار #سهتار #سه_تار #خرك #مضراب #نت #موسيقي #موسيقي_سنتي #هنر #سه_تار_نوازی #تارنوازی #سه_تار_سازی #تار_سازي #نوازنده #تكنوازي #گروهنوازي #فرهنگ_شريف #جليل_شهناز #حسين_عليزاده #موزيك #نوازندگي #موسيقي_اصيل #آموزش_موسيقي #چهارمضراب .
👇🏻👇🏻👇🏻 كاسه جديد گردو . . . اي زنده ارزنده اين زاري رها كن با زندگي تا زنده اي مردانه تا كن . زيباست آري زندگي زيباست اي عشق اين قوم مرگ انديش را هم ديده وا كن . #سايه #تار_حيدري . #تار#سهتار#سه_تار#خرك#مضراب#نت#موسيقي#موسيقي_سنتي#هنر#سه_تار_نوازی#تارنوازی#سه_تار_سازی#تار_سازي#نوازنده#تكنوازي#گروهنوازي#فرهنگ_شريف#جليل_شهناز#حسين_عليزاده#موزيك#نوازندگي#موسيقي_اصيل#آموزش_موسيقي#چهارمضراب .
👇🏻👇🏻👇🏻 كاسه جديد گردو . . . اي زنده ارزنده اين زاري رها كن با زندگي تا زنده اي مردانه تا كن . زيباست آري زندگي زيباست اي عشق اين قوم مرگ انديش را هم ديده وا كن . #سايه #تار_حيدري . #تار #سهتار #سه_تار #خرك #مضراب #نت #موسيقي #موسيقي_سنتي #هنر #سه_تار_نوازی #تارنوازی #سه_تار_سازی #تار_سازي #نوازنده #تكنوازي #گروهنوازي #فرهنگ_شريف #جليل_شهناز #حسين_عليزاده #موزيك #نوازندگي #موسيقي_اصيل #آموزش_موسيقي #چهارمضراب .
   از كفر و ز اسلام برون صحرايي ست ما را به ميان آن فضا سودايي ست . عارف چو بدان رسيد سر را بنهد نه كفر و نه اسلام و نه آنجا جايي ست . . . #مولانا #تار_حيدري . . #تار#سهتار#سه_تار#تارنوازی#تارسازی#تكنوازي#حسين_عليزاده#بيات#حسين_عليزاده#فرهنگ_شریف#جليل_شهناز#موسيقي#موزيك#چوب#موسيقي_سنتي#مضراب#نت#لطفي#سه_گاه#سه_تار_نوازی#سه_تار_سازی#گروهنوازی#دوتار#تنبور#چوب#هنرمندان_ایرانی#موسيقى#سازگر#ساز . سازها بوسيله گوشي و بدون هيچ نور پردازي خاصي عكسبرداري شده است🙏🏻
از كفر و ز اسلام برون صحرايي ست ما را به ميان آن فضا سودايي ست . عارف چو بدان رسيد سر را بنهد نه كفر و نه اسلام و نه آنجا جايي ست . . . #مولانا #تار_حيدري . . #تار #سهتار #سه_تار #تارنوازی #تارسازی #تكنوازي #حسين_عليزاده #بيات #حسين_عليزاده #فرهنگ_شریف #جليل_شهناز #موسيقي #موزيك #چوب #موسيقي_سنتي #مضراب #نت #لطفي #سه_گاه #سه_تار_نوازی #سه_تار_سازی #گروهنوازی #دوتار #تنبور #چوب #هنرمندان_ایرانی #موسيقى #سازگر #ساز . سازها بوسيله گوشي و بدون هيچ نور پردازي خاصي عكسبرداري شده است🙏🏻
   سرمست اگر درآيي عالم به هم برآيد خاك وجود ما را گرد از عدم برآيد . گلدسته اميدي بر جان عاشقان نه تا ره روان غم را خار از قدم برآيد . . . #سعدي #تار_حيدري . . #تار#سهتار#سه_تار#سه_گاه#بيات#تارنوازی#تارنوازان#سه_تار_نوازی#تارسازی#سه_تار_سازی#تكنوازي#نوازنده#نوازندگی#گروهنوازي#كنسرت#مضراب#نت#موسيقي#ساز#جليل_شهناز#حسين_عليزاده#فرهنگ_شریف#لطفي#موسيقي_سنتي#آموزش_موسيقي .    . تصاوير سازها با گوشي و بدون هيچ نورپردازي خاصي عكسبرداري شده است🙏🏻
سرمست اگر درآيي عالم به هم برآيد خاك وجود ما را گرد از عدم برآيد . گلدسته اميدي بر جان عاشقان نه تا ره روان غم را خار از قدم برآيد . . . #سعدي #تار_حيدري . . #تار #سهتار #سه_تار #سه_گاه #بيات #تارنوازی #تارنوازان #سه_تار_نوازی #تارسازی #سه_تار_سازی #تكنوازي #نوازنده #نوازندگی #گروهنوازي #كنسرت #مضراب #نت #موسيقي #ساز #جليل_شهناز #حسين_عليزاده #فرهنگ_شریف #لطفي #موسيقي_سنتي #آموزش_موسيقي . . تصاوير سازها با گوشي و بدون هيچ نورپردازي خاصي عكسبرداري شده است🙏🏻
   برهنگان طريقت به نيم جو نخرند قباي اطلس آنكس كه از هنر عاريست . سحر كرشمه ي چشمت به خواب ميديدم زهي مراتب خوابي كه به ز بيداريست . . . #حافظ #تار_حيدري . . تار#سهتار#سه_تار#تارنوازی#تارنوازان#تارسازی#مضراب#نت#موسيقي#موسيقي_سنتي#فرهنگ_شریف#حسين_عليزاده#جليل_شهناز#لطفي#موسيقي_اصيل#ساز#سازگر#سه_تار_نوازی#سه_تار_سازی#آموزش_موسيقي#سل#پوست_تار#خرك#چهارمضراب#لطفي#آموزش_موسيقي#هنر#نوازنده#نوازندگي#تكنوازي . . سازها بوسيله گوشي و بدون هيچ نورپردازي خاصي عكسبرداري شده است🙏🏻
برهنگان طريقت به نيم جو نخرند قباي اطلس آنكس كه از هنر عاريست . سحر كرشمه ي چشمت به خواب ميديدم زهي مراتب خوابي كه به ز بيداريست . . . #حافظ #تار_حيدري . . تار#سهتار #سه_تار #تارنوازی #تارنوازان #تارسازی #مضراب #نت #موسيقي #موسيقي_سنتي #فرهنگ_شریف #حسين_عليزاده #جليل_شهناز #لطفي #موسيقي_اصيل #ساز #سازگر #سه_تار_نوازی #سه_تار_سازی #آموزش_موسيقي #سل #پوست_تار #خرك #چهارمضراب #لطفي #آموزش_موسيقي #هنر #نوازنده #نوازندگي #تكنوازي . . سازها بوسيله گوشي و بدون هيچ نورپردازي خاصي عكسبرداري شده است🙏🏻
   برهنگان طريقت به نيم جو نخرند قباي اطلس آنكس كه از هنر عاريست . سحر كرشمه ي چشمت به خواب ميديدم زهي مراتب خوابي كه به ز بيداريست . . . #حافظ #تار_حيدري . . تار#سهتار#سه_تار#تارنوازی#تارنوازان#تارسازی#مضراب#نت#موسيقي#موسيقي_سنتي#فرهنگ_شریف#حسين_عليزاده#جليل_شهناز#لطفي#موسيقي_اصيل#ساز#سازگر#سه_تار_نوازی#سه_تار_سازی#آموزش_موسيقي#سل#پوست_تار#خرك#چهارمضراب#لطفي#آموزش_موسيقي#هنر#نوازنده#نوازندگي#تكنوازي . . سازها بوسيله گوشي و بدون هيچ نورپردازي خاصي عكسبرداري شده است🙏🏻
برهنگان طريقت به نيم جو نخرند قباي اطلس آنكس كه از هنر عاريست . سحر كرشمه ي چشمت به خواب ميديدم زهي مراتب خوابي كه به ز بيداريست . . . #حافظ #تار_حيدري . . تار#سهتار #سه_تار #تارنوازی #تارنوازان #تارسازی #مضراب #نت #موسيقي #موسيقي_سنتي #فرهنگ_شریف #حسين_عليزاده #جليل_شهناز #لطفي #موسيقي_اصيل #ساز #سازگر #سه_تار_نوازی #سه_تار_سازی #آموزش_موسيقي #سل #پوست_تار #خرك #چهارمضراب #لطفي #آموزش_موسيقي #هنر #نوازنده #نوازندگي #تكنوازي . . سازها بوسيله گوشي و بدون هيچ نورپردازي خاصي عكسبرداري شده است🙏🏻
#تار_حيدري بي يار مهل ما را بي يار مخسب امشب زنهار مخور با ما زنهار مخسب امشب . امشب ز خود افزونيم در عشق دگرگونيم اين بار ببين چونيم اين بار مخسب امشب . . . #مولوي    . . #تار#سهتار#سه_تار#مضراب#فرهنگ_شریف#نوازنده#نوازندگي#ساز#سازگر#تارسازي#تارساز#تار_سازی#سه_تار_سازی#آموزش_موسيقي#موسيقي#موسيقي_سنتي#سه_تار_نوازی#تارنوازي#تار_نوازی#مضراب_تار#هنر#هنرمند#موسيقي_اصيل#شور#چهارمضراب .
#تار_حيدري بي يار مهل ما را بي يار مخسب امشب زنهار مخور با ما زنهار مخسب امشب . امشب ز خود افزونيم در عشق دگرگونيم اين بار ببين چونيم اين بار مخسب امشب . . . #مولوي . . #تار #سهتار #سه_تار #مضراب #فرهنگ_شریف #نوازنده #نوازندگي #ساز #سازگر #تارسازي #تارساز #تار_سازی #سه_تار_سازی #آموزش_موسيقي #موسيقي #موسيقي_سنتي #سه_تار_نوازی #تارنوازي #تار_نوازی #مضراب_تار #هنر #هنرمند #موسيقي_اصيل #شور #چهارمضراب .