پیک گرام
عکس پروفایل فروشگاه تکنیک

پیج اینستاگرام فروشگاه تکنیک

آخرین عکس ها و فیلم هایی که technic.store درج کرده است.

111 پست 546 دنبال کننده 1 دنبال شونده
Instagram
ليست مهمترين عناوين دنياي گيم كه در سال ٢٠١٩ بايد منتظر انتشارشان باشيم : ۱- بازی    تاريخ انتشار نامشخص ٢- بازی   تایید شده برای ۲۵ ژانویه (۵ بهمن ۱۳۹۷) ٣- بازی  تاريخ انتشار نا مشخص ٤-بازی  تایید شده برای ۲۲ فوریه (۳ اسفند ۱۳۹۷) ٥- بازی :  تاريخ انتشار نامشخص ٦-بازی :  تایید شده برای ۲۲ فوریه (۳ اسفند ۱۳۹۷) ٧- بازی  تاريخ انتشار نامشخص ٨- بازی  تایید شده برای ۲۲ فوریه (۳ اسفند ۱۳۹۷) ٩- بازی  تاريخ انتشار نامشخص ١٠- بازی  تاريخ انتشار نامشخص ١١- بازی  تایید شده برای ۲۶ آوریل (۶ اردیبهشت ۱۳۹۸) ١٢- بازی ‪ ‬ تاريخ انتشار نامشخص ١٣- بازی   تایید شده برای ۸ مارس (۱۷ اسفند ۱۳۹۷) ١٤-  - تاريخ انتشار نامشخص ١٥-  - تاريخ انتشار نا مشخص ١٦- - (٢ فروردين ١٣٩٨) البته لازم به ذكر است عناويني كه هنوز تاريخ انتشارشان مشخص نيست ممكن است در سال جديد هم منتشر نشوند.    #بزودی #فروشگاه_تکنیک #تکنیک #دزفول
ليست مهمترين عناوين دنياي گيم كه در سال ٢٠١٩ بايد منتظر انتشارشان باشيم : ۱- بازی تاريخ انتشار نامشخص ٢- بازی تایید شده برای ۲۵ ژانویه (۵ بهمن ۱۳۹۷) ٣- بازی تاريخ انتشار نا مشخص ٤-بازی تایید شده برای ۲۲ فوریه (۳ اسفند ۱۳۹۷) ٥- بازی : تاريخ انتشار نامشخص ٦-بازی : تایید شده برای ۲۲ فوریه (۳ اسفند ۱۳۹۷) ٧- بازی تاريخ انتشار نامشخص ٨- بازی تایید شده برای ۲۲ فوریه (۳ اسفند ۱۳۹۷) ٩- بازی تاريخ انتشار نامشخص ١٠- بازی تاريخ انتشار نامشخص ١١- بازی تایید شده برای ۲۶ آوریل (۶ اردیبهشت ۱۳۹۸) ١٢- بازی ‪ ‬ تاريخ انتشار نامشخص ١٣- بازی تایید شده برای ۸ مارس (۱۷ اسفند ۱۳۹۷) ١٤- - تاريخ انتشار نامشخص ١٥- - تاريخ انتشار نا مشخص ١٦- - (٢ فروردين ١٣٩٨) البته لازم به ذكر است عناويني كه هنوز تاريخ انتشارشان مشخص نيست ممكن است در سال جديد هم منتشر نشوند. #بزودی #فروشگاه_تکنیک #تکنیک #دزفول
ليست مهمترين عناوين دنياي گيم كه در سال ٢٠١٩ بايد منتظر انتشارشان باشيم : ۱- بازی    تاريخ انتشار نامشخص ٢- بازی   تایید شده برای ۲۵ ژانویه (۵ بهمن ۱۳۹۷) ٣- بازی  تاريخ انتشار نا مشخص ٤-بازی  تایید شده برای ۲۲ فوریه (۳ اسفند ۱۳۹۷) ٥- بازی :  تاريخ انتشار نامشخص ٦-بازی :  تایید شده برای ۲۲ فوریه (۳ اسفند ۱۳۹۷) ٧- بازی  تاريخ انتشار نامشخص ٨- بازی  تایید شده برای ۲۲ فوریه (۳ اسفند ۱۳۹۷) ٩- بازی  تاريخ انتشار نامشخص ١٠- بازی  تاريخ انتشار نامشخص ١١- بازی  تایید شده برای ۲۶ آوریل (۶ اردیبهشت ۱۳۹۸) ١٢- بازی ‪ ‬ تاريخ انتشار نامشخص ١٣- بازی   تایید شده برای ۸ مارس (۱۷ اسفند ۱۳۹۷) ١٤-  - تاريخ انتشار نامشخص ١٥-  - تاريخ انتشار نا مشخص ١٦- - (٢ فروردين ١٣٩٨) البته لازم به ذكر است عناويني كه هنوز تاريخ انتشارشان مشخص نيست ممكن است در سال جديد هم منتشر نشوند.    #بزودی #فروشگاه_تکنیک #تکنیک #دزفول
ليست مهمترين عناوين دنياي گيم كه در سال ٢٠١٩ بايد منتظر انتشارشان باشيم : ۱- بازی تاريخ انتشار نامشخص ٢- بازی تایید شده برای ۲۵ ژانویه (۵ بهمن ۱۳۹۷) ٣- بازی تاريخ انتشار نا مشخص ٤-بازی تایید شده برای ۲۲ فوریه (۳ اسفند ۱۳۹۷) ٥- بازی : تاريخ انتشار نامشخص ٦-بازی : تایید شده برای ۲۲ فوریه (۳ اسفند ۱۳۹۷) ٧- بازی تاريخ انتشار نامشخص ٨- بازی تایید شده برای ۲۲ فوریه (۳ اسفند ۱۳۹۷) ٩- بازی تاريخ انتشار نامشخص ١٠- بازی تاريخ انتشار نامشخص ١١- بازی تایید شده برای ۲۶ آوریل (۶ اردیبهشت ۱۳۹۸) ١٢- بازی ‪ ‬ تاريخ انتشار نامشخص ١٣- بازی تایید شده برای ۸ مارس (۱۷ اسفند ۱۳۹۷) ١٤- - تاريخ انتشار نامشخص ١٥- - تاريخ انتشار نا مشخص ١٦- - (٢ فروردين ١٣٩٨) البته لازم به ذكر است عناويني كه هنوز تاريخ انتشارشان مشخص نيست ممكن است در سال جديد هم منتشر نشوند. #بزودی #فروشگاه_تکنیک #تکنیک #دزفول
🎮 بهترین روایت داستان:   بهترین طراحی بصری:   بهترین صدا:   بهترین بازی مستقل:  بهترین بازی رقابتی:   بهترین بازی -: :  جایزه  (این جایزه به بازیهایی داده میشود که شاید مدتی از انتشار آنها گذشته باشد، اما هنوز هم محبوب هستند):   بهترین بازی :  بهترین بازی واقعیت مجازی:  :  بهترین استودیو سال: سونی سانتا مونیکا بهترین بازی موبایل سال:  بهترین بازی سال کنسولهای نینتندو:  بهترین بازی سال پلی استیشن:   بهترین بازی سال پی سی:  بهترین بازی سال ایکس باکس:   مورد انتظارترین بازی:  بهترین اجرا: (افرادی که بهعنوان صداپیشه یا بازیگر در بازی ایفای نقش میکنند) برایان دکارت، بازیگر نقش کانر در بازی :  بهترین بازی سال از دید منتقدین:   جایزه یک عمر فعالیت در صنعت بازی: هیدتاکا میازاکی، خالق بازیهایی چون  و  جایزه : (محصولاتی که دنیای بازیهای ویدیویی را به مکانی بهتر تبدیل کردهاند): کنترلر ، محصول مایکروسافت برای افرادی با ناتوانیهای جسمی بهترین بازی سال:   #فروشگاه_تکنیک #دزفول
🎮 بهترین روایت داستان: بهترین طراحی بصری: بهترین صدا: بهترین بازی مستقل: بهترین بازی رقابتی: بهترین بازی -: : جایزه (این جایزه به بازیهایی داده میشود که شاید مدتی از انتشار آنها گذشته باشد، اما هنوز هم محبوب هستند): بهترین بازی : بهترین بازی واقعیت مجازی: : بهترین استودیو سال: سونی سانتا مونیکا بهترین بازی موبایل سال: بهترین بازی سال کنسولهای نینتندو: بهترین بازی سال پلی استیشن: بهترین بازی سال پی سی: بهترین بازی سال ایکس باکس: مورد انتظارترین بازی: بهترین اجرا: (افرادی که بهعنوان صداپیشه یا بازیگر در بازی ایفای نقش میکنند) برایان دکارت، بازیگر نقش کانر در بازی : بهترین بازی سال از دید منتقدین: جایزه یک عمر فعالیت در صنعت بازی: هیدتاکا میازاکی، خالق بازیهایی چون و جایزه : (محصولاتی که دنیای بازیهای ویدیویی را به مکانی بهتر تبدیل کردهاند): کنترلر ، محصول مایکروسافت برای افرادی با ناتوانیهای جسمی بهترین بازی سال: #فروشگاه_تکنیک #دزفول
#خبر 📰 بازی  در تاریخ سهشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷ (۴ دسامبر ۲۰۱۸) برای کنسولهای اکس باکس وان، پلیاستیشن۴ و پلتفرم رایانههای شخصی منتشر میشود. . .   _   #جاست_کاوز #اسکوار_انیکس #پلی_استیشن_۴ #کامپیوتر #ایکس_باکس_وان #رایانه_های_شخصی #بازیهای_جدید #گیمپلی #تریلر #بزودی#گیمینگ #گیمرها #گیمنت #فروشگاه_تکنیک #اخباربازیجدید #بازیهای_اکشن #دزفول #خوزستان
#خبر 📰 بازی در تاریخ سهشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷ (۴ دسامبر ۲۰۱۸) برای کنسولهای اکس باکس وان، پلیاستیشن۴ و پلتفرم رایانههای شخصی منتشر میشود. . . _ #جاست_کاوز #اسکوار_انیکس #پلی_استیشن_ ۴ #کامپیوتر #ایکس_باکس_وان #رایانه_های_شخصی #بازیهای_جدید #گیمپلی #تریلر #بزودی #گیمینگ #گیمرها #گیمنت #فروشگاه_تکنیک #اخباربازیجدید #بازیهای_اکشن #دزفول #خوزستان
#مجددا_موجود_شد 🔮 بازی جدید پلی استیشن ۴ رسید 🔴   ♨️ هم اکنون موجود در فروشگاه تکنیک 📌 آدرس : دزفول خ شریعتی جنب مسجد نور فروشگاه تکنیک ☎️ تلفن :           #ردددردمپشن #رد_دید_ردپشن #راک_استار #پلی_استیشن_۴ #،بازی_جدید #آنلاین #محصول_جدید #فروشگاه_تکنیک #دزفول #گیمرها ...________________________ 🔊 برای اطلاع از قیمتها دایرکت بدهید......
#مجددا_موجود_شد 🔮 بازی جدید پلی استیشن ۴ رسید 🔴 ♨️ هم اکنون موجود در فروشگاه تکنیک 📌 آدرس : دزفول خ شریعتی جنب مسجد نور فروشگاه تکنیک ☎️ تلفن : #ردددردمپشن #رد_دید_ردپشن #راک_استار #پلی_استیشن_ ۴ #،بازی_جدید #آنلاین #محصول_جدید #فروشگاه_تکنیک #دزفول #گیمرها ...________________________ 🔊 برای اطلاع از قیمتها دایرکت بدهید......
#مجددا_موجود_شد 🔮 بازی جدید پلی استیشن ۴ رسید 🔴   ♨️ هم اکنون موجود در فروشگاه تکنیک 📌 آدرس : دزفول خ شریعتی جنب مسجد نور فروشگاه تکنیک ☎️ تلفن :           #ردددردمپشن #رد_دید_ردپشن #راک_استار #پلی_استیشن_۴ #،بازی_جدید #آنلاین #محصول_جدید #فروشگاه_تکنیک #دزفول #گیمرها ...________________________ 🔊 برای اطلاع از قیمتها دایرکت بدهید......
#مجددا_موجود_شد 🔮 بازی جدید پلی استیشن ۴ رسید 🔴 ♨️ هم اکنون موجود در فروشگاه تکنیک 📌 آدرس : دزفول خ شریعتی جنب مسجد نور فروشگاه تکنیک ☎️ تلفن : #ردددردمپشن #رد_دید_ردپشن #راک_استار #پلی_استیشن_ ۴ #،بازی_جدید #آنلاین #محصول_جدید #فروشگاه_تکنیک #دزفول #گیمرها ...________________________ 🔊 برای اطلاع از قیمتها دایرکت بدهید......
تیزر مراسم   نامزدهای بهترین بازیهای سال، ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه روز سه شنبه ۲۲ آبان معرفی خواهند شد.                   #گیم_آوارد #مراسم #بازیهای_جدید #پلی_استیشن_۴ #ایکس_باکس #کامپیوتر #دزفول #خوزستان #فروشگاه_تکنیک
تیزر مراسم نامزدهای بهترین بازیهای سال، ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه روز سه شنبه ۲۲ آبان معرفی خواهند شد. #گیم_آوارد #مراسم #بازیهای_جدید #پلی_استیشن_ ۴ #ایکس_باکس #کامپیوتر #دزفول #خوزستان #فروشگاه_تکنیک
🌀 آخرین پیش نمایش عرضه عنوان  منتشر شد. (شاهکار تمام عیار الکترونیک آرتس در موضوع جنگ جهانی دوم) . خب همونجوری که اطلاع دارین کاربرانی که نسخه دلوکس این عنوان رو پیش خرید کرده بودن میتونن که در تاریخ ۱۸ آبان یعنی امروز، به دیتای بازی دسترسی زودهنگام داشته باشن؛ همچنین زمان رسمی عرضه بازی هم برای نسخههای فیزیکی و دیجیتالی دلوکس و استاندارد به ترتیب ۲۵ و ۲۹ آبان ماه انتخاب شده! حجم بازی ۵۵ گیگابایت و موضوع گیمپلی هم در مورد جنگ و پیکارهای صورتگرفته در طول جنگ جهانی دوم خواهد بود. . در روزهای آتی هم به گفته #انویدیا قراره بروزرسانی جدیدی برای دارندگان سری چیپهای گرافیکی جیفورس عرضه میشه که با دانلود و نصب اون، بازیکنان میتونن که شاهد بهینهسازیهای فوقالعادهای در طول این بازی باشن. . بازی از ۷ نقد منتشر شده فعلا نمره ۸۶ رو کسب کرده و تونسته که جایگاه خودش رو در بین رقبای همرده و طرفداران به تثبیت برسونه! . نظر شما در مورد این بازی چیه؟ کیا تونستن با این وضع دلار بازی رو خریداری بکنند .               #بتلفیلد #بتلفیلد_وی #گیمینگ #گیمرها #گیمنت #گیمپلی #بزودی #فروشگاه_تکنیک #دزفول
🌀 آخرین پیش نمایش عرضه عنوان منتشر شد. (شاهکار تمام عیار الکترونیک آرتس در موضوع جنگ جهانی دوم) . خب همونجوری که اطلاع دارین کاربرانی که نسخه دلوکس این عنوان رو پیش خرید کرده بودن میتونن که در تاریخ ۱۸ آبان یعنی امروز، به دیتای بازی دسترسی زودهنگام داشته باشن؛ همچنین زمان رسمی عرضه بازی هم برای نسخههای فیزیکی و دیجیتالی دلوکس و استاندارد به ترتیب ۲۵ و ۲۹ آبان ماه انتخاب شده! حجم بازی ۵۵ گیگابایت و موضوع گیمپلی هم در مورد جنگ و پیکارهای صورتگرفته در طول جنگ جهانی دوم خواهد بود. . در روزهای آتی هم به گفته #انویدیا قراره بروزرسانی جدیدی برای دارندگان سری چیپهای گرافیکی جیفورس عرضه میشه که با دانلود و نصب اون، بازیکنان میتونن که شاهد بهینهسازیهای فوقالعادهای در طول این بازی باشن. . بازی از ۷ نقد منتشر شده فعلا نمره ۸۶ رو کسب کرده و تونسته که جایگاه خودش رو در بین رقبای همرده و طرفداران به تثبیت برسونه! . نظر شما در مورد این بازی چیه؟ کیا تونستن با این وضع دلار بازی رو خریداری بکنند . #بتلفیلد #بتلفیلد_وی #گیمینگ #گیمرها #گیمنت #گیمپلی #بزودی #فروشگاه_تکنیک #دزفول
. سونی مدل جدید و ساکتتر  را روانه بازار کرد این کنسول در حقیقت متعلق به باندل   بوده و موجودی آن تاکنون تنها در بریتانیا تایید شده است. وبسایت  این مدل جدیدتر از کنسول نسل هشتمی سونی را مورد تست و بررسی قرار داده و نتایج امیدوارکننده ظاهر شدند. زیرا مدل - به نسبت مدلهای قبلی سروصدای کمتری از خود تولید میکند. به بیان دیگر سونی موفق شده در سختافزار خود ارتقا قابل توجهی را اعمال کرد               #پلی_استیشن_پرو #شرکت_سونی #ارتقا #کیفیت #کنسول_بازی #گیمرها #نوب #بازیهای_پلی_استیشن #گیمینگ #گیمرها #گیمرهای_ایرانی #فروشگاه_تکنیک #دزفول #خوزستان
. سونی مدل جدید و ساکتتر را روانه بازار کرد این کنسول در حقیقت متعلق به باندل بوده و موجودی آن تاکنون تنها در بریتانیا تایید شده است. وبسایت این مدل جدیدتر از کنسول نسل هشتمی سونی را مورد تست و بررسی قرار داده و نتایج امیدوارکننده ظاهر شدند. زیرا مدل - به نسبت مدلهای قبلی سروصدای کمتری از خود تولید میکند. به بیان دیگر سونی موفق شده در سختافزار خود ارتقا قابل توجهی را اعمال کرد #پلی_استیشن_پرو #شرکت_سونی #ارتقا #کیفیت #کنسول_بازی #گیمرها #نوب #بازیهای_پلی_استیشن #گیمینگ #گیمرها #گیمرهای_ایرانی #فروشگاه_تکنیک #دزفول #خوزستان
💿#خارج_از_گیم کشور سوییس سیل اومده تمییز تر از آب معدنی اگه حرکت ماشین نبود قابل تشخیص نبود واقعا موندم اینا چطور آموزش دیدن که انقدر تمیزند که سیل چیزی برای شستن نداره بیاره بریزه جلو در خونشون! #سوییس #سیل #کشور_تمیز #نظافت #فرهنگ #فرهنگ_سازی #ماشین #گیمینگ #کشور_سوییس #فروشگاه_تکنیک #دزفول #خوزستان
💿#خارج_از_گیم کشور سوییس سیل اومده تمییز تر از آب معدنی اگه حرکت ماشین نبود قابل تشخیص نبود واقعا موندم اینا چطور آموزش دیدن که انقدر تمیزند که سیل چیزی برای شستن نداره بیاره بریزه جلو در خونشون! #سوییس #سیل #کشور_تمیز #نظافت #فرهنگ #فرهنگ_سازی #ماشین #گیمینگ #کشور_سوییس #فروشگاه_تکنیک #دزفول #خوزستان